Luuk loopt stage bij de Voorhoede.
Luuk loopt stage bij de Voorhoede.

Stage

Studenten kunnen in het 4e semester: De Meesterproef 10 of 20 weken stage lopen bij een agency of in product team bij een bedrijf. In de stageperiode verzamelen studenten bewijslast voor het assessment door het werken aan projecten bij het stagebedrijf.

Het leerresultaat waar de studenten in de stage naar toe werken: De student ontwerpt en ontwikkelt zelfstandig complexe gebruiksvriendelijke interactieve toepassingen voor het web. De student beheerst de principes van het web, kan API’s en databases gebruiken, kan tools en frameworks inzetten, en werken volgens gangbare ontwikkelmethoden.

Semester 4: De Meesterproef Leerresultaat en competenties