FDND Draaiboek

Kennismaken

Tijdens deze sessie maken we kennis aan de hand van de 3 uitgangspunten; onze didactiek, onze manier van werken en leertaken

  1. Het curriculum bestaat uit relevante leertaken gebasseerd op echte opdrachten van echte opdrachtgevers, is open-source en wordt continue doorontwikkeld in nauwe samenwerking met het werkveld.
  2. Binnen de learning community voltrekt het groeiproces tot beginnend beroepsprofessional: Studenten hebben grip op hun ontwikkeling en kiezen ondersteund door een coach passende leertaken. Er wordt gewerkt in een flexibele open ruimte.
  3. Studenten reflecteren voortdurend op hun ontwikkeling en voeren daar periodiek een formeel gesprek over, het advies uit dit gesprek geeft richting voor een volgende periode/fase.

Brainstormsessie

Tijdens deze sessie gaan we met de opdrachtgever verkennen welke opdrachten matchen met de verschillende semesters, sprints en themas.

Bekijk het overzicht van semesters, sprints en thema's
Leertaken werkblad semester 1

Ontwerpsessie

Tijdens deze sessie vertalen we samen met de opdrachtgever drie van de uit de brainstorm afkomstige opdrachten naar leertaken.

Elke leertaak is gebasseerd op de verschillende fases van de onderstaande development lifecycle. Bij het vertalen van de opdracht naar een leertaak geven we bij elke fase aan welke stappen de frontend beroepsprofessional neemt om de leertaak uit te werken.

Development Life Cycle

Project opzetten

Inlog projectdashboard [work in progress] aanmaken, afspraken maken over rol product owner, briefing, debriefing en feedbacksessies.